9 mar 2018

Varsel om årsmøte 7. mai 2018.

Siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet er 23. mars 2018

Ordinært årsmøte 2018.

Det vises til eierseksjonslovens §41: ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

Konows gate 83 Sameie vil avholde årsmøte 7. mai 2018

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som eiere ønsker behandlet av årsmøte må være mottatt av styret senest 23. mars 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamling/årsmøte/sameiermøte må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøte
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

 

Forslag sendes til styreleder i Konows gate 83 Sameie
Erik Mørch
Konows gate 83 C
0196 Oslo

Eventuelt e-postadresse: konowsgate83@styrerommet.net
PS: Noter i emnefeltet: «Sak til årsmøtet 2018»

Hilsen
Konows gate 83 Sameie
Styret
9. mars 2018