Endret: 3 nov 2016     Opprettet: 18 mai 2016

Uteslange og kran-nøkkel tilgjengelig

Den 14. mai 2016 ble kraner ved uteareal i 4 etg. på Blokk, A, B og C utstyrt med kran-nøkkel og påkoplingsenhet for vannslange. En vannslange-trommel ble også stil opp ved blokk B.

Enklere for sameiere og beboere og vanne og style rent ved behov.