Endret: 28 okt 2019     Opprettet: 10 okt 2019

Støy fra Konows gate 85. Fungerer som ladeterminal for el-sparkesykler. NYTT.

Etter anmodning fra seksjonseiere med klage på støy og farlig trafikk har styret rettet en henvendelse til Oslo kommune om lokalene i Konows gate 85 er godkjent for næringsvirksomhet.

SISTE: LEIEAVTALEN SAKT OPP. SE LINK.

Den 3. oktober 2019 sendte styret en henvendelse til Oslo kommune hvor vi ber om at det snarlig blir iverksettes nødvendige tiltak for å stoppe aktiviteten.

Saken er registrert den 10. oktober 2019 i kommunen og saken kan løpende følges via denne linken.