Endret: 28 okt 2019     Opprettet: 30 mai 2019

Stor bod (8,8 m3) og "standard-bod" til leie i C-blokka.

Sameiet har etablert en ny bod på fellesarealene i bodområdene i 3 etg. i C-blokka. Denne er ledig for utleie. Flere har meldt sin interesse for leie av denne, samt noen har meldt interesse for "standardbod". Styret vil gjøre loddtrekning onsdag den 30. oktober - OM DU ER INTERESSERT SÅ MELD DIN INTERESSE NÅ!

I et passende "avlukke" på totalt 8,8 m3 er det montert gittervegg med låsbar gitterdør som de øvrige bodene. 

Leien for denne (store) boden er satt til kr. 500,- pr. måned. Justering av leie vil skje i sammenheng med øvrige arealer sameiet leier ut.

Betingelsene for utleie blir identisk med avtalen for de øvrige 5 bodene som sameiet leier ut.

Leie for en "standard-bod" (som er identisk mød øvrige i C-blokka) er kr. 250,- pr. måned.

Her er et utdrag av avtelen:

- Etableringskostnad til eiendomsforvalter tilkommer med for tiden kr. 663,-
- Leie betales forskuddsvis med øvrige felleskostnader
- Fremleie er ikke tillatt
- Oppsigelsestiden er gjensidig* 3 måneder
- Ved salg av seksjonsenhet (leilighet) opphører avtalen,
  hvor da arealet på nytt stilles til disposisjon for alle seksjaonseiere
- Leietaker (som ikke bor i C-blokka) må selv bekoste nøkkel for tilgang til C-blokka
- Sameiets husordensregler gjelder også for dette arealet
- Innredning skal ikke fastmonteres til vegger, gulv eller tak.

Interessenter bes kontakte styret på e-post konowsgate8@styrerommet.net innen kl. 16:00 onsdag den 30. oktober 2019. Om det kommer flere interessenter foretas loddtrekning.

*) Det presiseres at sameiet kan omdisponere arealet til annet enn utleie av bod, derfor er oppsigelsestiden gjensidig.