Endret: 30 mar 2021     Opprettet: 4 jan 2021

Stem inn ressurspersoner i styret på digitalt Årsmøtet 27-30 april 2021

Oskar Dahl og Erik Mørch står på valg og nye engasjerte seksjonseiere søkes til tillitsverv i sameiets styre

I Årsmøte (digitalt) som er "åpent" 27. til 30. april 2021 vil styremedlem Oskar Dahl etter 9 års tjeneste og styreleder Erik Mørch etter 7 års tjeneste være på valg for sine tillitsverv.

På vegne av sameiet søkes det etter seksjonseiere som har interesse av å ta et tillitsverv i sameiets styre

Personlig synes jeg at sameiet er veldrvet og har gode rutiner med konkret ansvarsdeling mellom styremedlemmene. Et tillitsverv vil uansett rutiner kreve engasjement, ansvarlighet og en interesse til det beste for felleskapet.

Erfaring og kunnskap er selvsagt en fordel for å tre inn som tillitsvalgt, men styret kan støtte seg til og kjøpe tjenester av forretningsfører og eiendomsforvalter OBOS.

KUNNSKAP
Det eksisterende styret som består av 4 tillitsvalgte har gjort følgende fordeling av oppgaver, trykk her for å lese PDF-fil. Er det noen oppgaver DU oppfatter kan være interessant og motiverende og ta tak i?

OMFANG
Det eksisterende styre har valgt å gjennomføre møter hver måned (9-10 pr år) med en varighet på 1,5 - 2 timer. I møtene besluttes det og gjøres fordeling av eventuelle oppgaver frem til neste møte. Til årsmøte den 28. april 2020 utarbeidet styret en beskrivesle av styrets oppgaver og siste års "hendelser", for informasjon trykk her for å lese denne PDF-filen.

Personlig kan jeg meddele at tillitsvervet har vært veldig interessant, hyggelig, lærerikt og ikke minst verdiskapende i form at man kan påvirke standard og utvikling av sitt nære boligmiljø.

Benytter til slutt anledningen til å ønske alle i Konows83 en riktig god påske. 

Jeg står selvsagt også til disposisjon for spørsmål om tillitsverv, 
med vennlig hilsen Erik Mørch, mob: 91514835