Endret: 3 nov 2016     Opprettet: 14 jun 2016

Reforhandlet serviceavtale for heisene

Styret har etablert en Total-avtale med Reber Schindler Heis AS som inkluderer all reparasjon og delebytte.

Derimot inkluderer ikke avtalen herverk eller fysisk uriktig håndtering fra oss sameiere. Eksempler på dette kan være knuste lampedeksler (som har skjedd mange ganger under flytting, de koster over NOK 1.000,- !) eller brytere som "bulkes" bort i, og ikke minst om det legger seg grus eller annet i dørskinnene. Vaktmester renser disse hver 2'dre uke.

Kostnadsmessig er avtalen meget gunstig sett i forhold til "historien" vår. Årskostnaden er lavere enn hva vedlikehold/reparasjon har kostet Sameiet årets første fire måneder.

Ved heis-stopp eller feil kontakt styret , ved nødsituasjoner kontakt leverandør direkte .