Endret: 3 apr 2017     Opprettet: 5 mar 2017

Oppussing kan til tider skape støy.

Den senere tid har det på sameiets facebook-gruppe blitt klaget over støy. Det er selvsagt uheldig men alle vil fra tid til annen gjøre noe utbedring i leiligheten. Husordensreglene har en klausul som bes etterlevd.

Husordensreglene til Konows gate 83 Sameiet er å finne på våre nettsider, her en link.

Utrag av §2 Orden, bes fulgt: 

"Banking og bruk av støyende verktøy er ikke tillatt mellom kl. 20.00 til 08.00 på hverdager og kl 20.00 til 10.00 i helger og på helligdager. Skal det foregå støyende arbeid utenom disse tidene, må øvrige beboere og seksjonsbrukere varsles i god tid."