Endret: 8 feb 2021     Opprettet: 1 feb 2021

OBOS vil i avregning for husleie (felleskostnader) i april belaste for strøm til elbil-ladere for siste halvår 2020

Den 31. januar 2021 ble det lest av strøm for perioden fra 1. juli 2020

Målerne til de respektive elbil-laderne ble lest av 31. januar 2021, desverre en måned forsinket.

Målerstand, forbruk i kwt og kr. er oversendt til OBOS Eiendomsforvaltning for belastning til den enkelte.

Målerne blir fotografert ved avlesning av Styret, som også gjør oppsett på ny og forrige målerstand. Spørsmål om forbruk må rettes til Styret, ikke til OBOS Eiendomsforvaltning.