19 apr 2018

Ny strømavtale for Sameiets fellesareal

Sameiet hadde frem til 31. mars 2018 en «Bedrift mini» avtale med Norges Energi som hadde en «fastprisordning» for vinterhalvåret. Ny «Bedrift aktiv avtale*» er inngått med virkning fra 1. april 2018 da erfaring i forhold til sameiets forbruk i 2017 tilsier at «Bedrift aktiv» reduserer sameiets kostnad med omkring NOK 4.600,- pr. år.

*) Bedrift aktiv er et kraftforvaltningsprodukt der formålet er å redusere kundens kraftpris ved å slå spotprisen over tid:

  • Storkundefordeler tilpasset små - og mellomstore bedrifter.
  • Våre profesjonelle strømforvaltere handler kontinuerlig for å slå spotprisen