Endret: 8 nov 2017     Opprettet: 6 sep 2016

Ny og utvidet branntrapp og rømningsveier under etablering

Sameiet har fått pålegg fra Oslo Brannvesen om å gjøre tilgjengligheten deres bedre for adgang med stige samt rømning for tre sameiere i A-blokka ved eventuell brann.

Pålegget er reklamert overfor hovedentreprenør BundeBygg, som har hatt en lang dialog med aktuelle instanser og parter.

Det er tre sameiere som blir direkte berørt med nye rømningsveier, se link under. Så snart vi mottar enda mer detaljert informasjon, vil styret kontakte de tre sameiere.

Løsningen som er godkjent av myndighetene kan hentes opp som PDF-tegninger her for branntilgang og her for rømning bli levert/montert.

Her er "foto-galleri" over fremdrift av arbeidet.