Endret: 7 mai 2017     Opprettet: 18 apr 2017

Matlukt i fra ventilasjons-anlegget er eliminert

Noen sameiere har opplevd matlukt fra ventilasjonsanlegget, dette skal nå være eliminert med tiltak fra vår service-leverandør.

Som tidligere informert har noen sameiere opplevd matlukt fra ventilasjonsanlegget. I den anledning bestilte vi en ekstraordinær service og kontroll fra leverandør. Via hjemmesider og facebook-gruppen forespurte vi også til øvrige sameiere om fler hadde opplevd det samme og om kontroll var ønsket. 

Resultatet av kontrollen var at service-leverandør mener at ut- og innluft til ventilasjons-anlegget lå for nær hverandre.

"Jet-Ventiler" (se bilder) er nå montert på luft-uttaket og skal eliminere problemet for fremtid.

PS Det er også meldt fra enkelte samboere at det til tider lukter røyk i fra ventilasjonsanlegget. Service-leverandøren mener denne lukten har samme "kilde", det vil si at om det blir røkt i nærheten av luft-inntaket, som er på fellesarealene i 4 etg. bak C-blokka. Vi vil anskaffe skilt med anmodning om at det ikke røkes eller grilles i nærheten av installasjonen.