Endret: 9 nov 2017     Opprettet: 8 nov 2017

Ingen økning av felleskostnader

Med grunnlag i utarbeidet budsjett for 2018 har styret besluttet og ikke øke felleskostnadene.

Kostnadsprognoser som styret har utarbeidet med grunnlag i inneværende års erfaring kan forsvare at vi ikke øker felleskostnadene inntil videre. 

Om det ikke oppstår noen uforutsette forhold vil ny prognose/budsjett utarbeides i april 2018 og ny vurdering av felleskostnadene vil bli foretatt.

Det er gjort vesentlige påkostninger i 2017 med utebelysning på alle balkonger, ventilasjons-utbedringer for å eliminere matos og lignende, samt "utsmykning" av uteareal med granitt-steiner, tuja-hekk og fysisk inngjerding.

I budsjettet for 2018 er det ikke tatt høyde for lignende utbedring.

Vil benytte anledningen til å takke alle sameiere/beboere for at man "tar vare på" eiendommen vår! 

Fellesarealer med gulver, vegger og dører slites naturlig nok av at omkring 200 beboere daglig "bruker" eiendommen, den er nå over 5 år gammel ting kan skje. For å sette kostander i perspektiv kan nevnes at vi i sommer måtte bytte døren fra garasje til A-blokka, det kostet oss omkring kr. 25.000,-

Ønsker alle en fortsatt trivlig høst og en lun førjulstid.