2 okt 2019

Hovedrengjøring av trappeoppganger

Det er ikke lenge til jul....I starten av november blir det gjort "hovedrengjøring" av alle fellesarealer

Etter 7-8 år uten grundig rengjøring av vegger, dører, karmer, "kriker og kroker" i fellearealene våre, er det nå bestlt "hovedrengjøring".

Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli gitt, men planen er at det blir gjort i starten av november.

Det vil inkludere inngangspartier og trappeoppganger. Samt fjerning av av gammel bonevoks, skuring, og ny boning.

Om det er noen som har innspill til spesielle forhold som bør fokuseres på, så gi styret beskjed.

Det er viktig at alle effekter blir fjernet og forholdene blir lagt til rette for renholdere.