Endret: 10 sep 2020     Opprettet: 19 aug 2020

Heisene i A- og B- blokka er reparert etter lynnedslag. OBS ustabil alarmfunksjon!

Lynnedslag natt til den 14. august 2020 skadet en rekke elektroniske deler i heisene. Vår leverandør har fått tak i alle skadede komponenter, heisene i full drift fra 1. september.

Ikka alle "er på" Facebook, eller inkludert i facebook-gruppen vår, hvor informasjon ble gjort da skaden ble oppdaget. Vi oppdaterer av den årsak her:

3. september kl. 13:05:
Alle heiser fungerer som de skal, inkludert alarm og alarmoverførsel.

2. september:
Vår serviceleverandør Schindler har avdekket gjennom dagen at alarmfunksjonen på alle heisene er ustabil. Det vil si; om man trykker på alarm-knappen vil det ikke alltid gi signal og/eller sendes melding til Schindler Alarmsentral. Arbeidet med feilsøking og skifte av komponenter fortsetter i morgen.

1. september:
Har mottatt SMS fra Schindler at heisene i A og B blokka er ferdig reparert i dag. Alarm fungerer selvsagt som den skal. Lynnedslaget medførte at mange komponenter måtte byttes i begge heisene. 

28. august
For feil eller drifststans ring: 80031790

28. august (kl. 13:00)
Da er heisen i A-oppgangen i drift. Men ALARMEN FUNGERER IKKE, servicepersonellet skal ha hengt opp info om dette i heisen. Schindler kommer tilbake på mandag for å fortsette arbeidet. Den enkelte må selv vurdere bruk av heisen (at alarm ikke fungerer), det er dårlig mobilforhold i heisen også. På dagtid hvor det er trafikk/aktivitet i oppgangen anser vi det som "trygt" - god mulighet til å gi signal om heisen skulle stoppe.

28. august (kl. 07:05)
Hovedkort er mottatt og Schindler sin servicemann er i gang med å reparere heisen. Heisen i A-blokken har fått stor medfart av lynnedslaget og en rekke komponenter må byttes. Vi håper allikevel at den skal kunne settes i drift i dag.

26. august:
Shindler varslet oss i går at hovedkortet som er ødelagt i A-heisen ikke er på lager og at dette først ville kunne leveres den 11. september 2020.
Etter intens kommunikasjon med sentrale personer i Schindler har vi nå fått informasjon om at det er "funnet" et hovedkort på lager i Frankfurt, dette vil bli sendt med fly/DHL. Levering antas i løpet av et par dager.

20. august (kl. 20:20)
Schindler har på nytt driftsatt heisen i B-oppgangen.

20. august (kl. 16:55):
Heisen står (igjen) i B-oppgangen. Styret har meldt fra til Schindler.

20. august:
Heisen i B-oppgangen er i gang. Men mangel på deler gjør at heisen i A-oppgangen fremdeles står. Håpet er at deler blir lever ved lunsjtider i morgen, meddeler Schindler.

19. august:
Info fra Shindler Heis; "Vi tar sikte på å få startet i morgen. Vi forsøker å  bytte hovedkort på heisstol og i skapet  på heisene."

19. august:
Schindler er kontaktet av styret med ønske om konkret informasjon om fremdrift. Forventer svar i morgen.

17. august:
Skaden er bekreftet fra Gjensidige forsikring og under saksbehandling.

15. august:
Styret mottok følgende e-post fra serviceleverandøren Schindler: 
"Vi har vært på utkall på heisen i 83 A og B i dag. Vi konstaterer at det har vært lynnedslag og at det er vesentlige skader på heisens styring og regulering. Heis i 83C er i drift.
For oss så ser det ut som at alle printkort ,frekvensregulering, batteriback up og dørstyringskontroller må byttes. Det kan være andre styrekort som vi ikke ser nå, uten å få driftsatt heisene og testet disse.
Jeg oversender dette til teknisk avdeling for en vurdering av hva som bør byttes etter nedslag.
Viktig at dere varsler forsikringsselskap om skaden."

14. august:
Heisene er ute av drift i A og B oppgangen, service er bestilt. (Lagt ut på Facebook-gruppe)

14. august:
Heisene i A og B oppgangen er slått ut av lynnedslag i natt. Reparasjon er bestilt, men vil ta ca 1-2 uker. Ytterligere informasjon kommer fortløpende. (Lagt ut på Facebook-gruppe)