2 des 2019

Felleskostnadene justeres fra 1. januar 2020

Felleskostnadene for bolig- og garasjeseksjonene justeres med +8% og andelen til kabel TV/Internett justeres med +5%.

Med grunnlag i budsjett for 2020 som er utarbeidet med kjente og antatte kostnader, vil det bli foretatt en nødvendig justering av felleskostnade.

For mer informasjon, trykk på denne linken.

Informasjonen i linken vil ikke bli distribuert pr. post eller lagt i postkasser. Det er en stor andel av seksjonene (over 20 leiligheter) som blir leid ut i sameiet, det er seksjonseier som er ansvarlig for å tilegne seg den løpende informasjonen som styret distribuerer.

For mer info ta kontakt med styret eller send en e-post til konowsgate83@styrerommet.net