9 des 2019

Bod til leie

Sameiet disponerer 7 boder, hvor en bod i 3 etg. i C-blokka nå er ledig for utleie.

Leien for denne "standard"  boden er kr. 250,- pr. måned. Justering av leie vil skje i sammenheng med øvrige arealer sameiet leier ut.

Her er et utdrag av avtelen:

- Etableringskostnad til eiendomsforvalter tilkommer med for tiden ca kr. 675,-
- Leie betales forskuddsvis med øvrige felleskostnader
- Fremleie er ikke tillatt
- Oppsigelsestiden er gjensidig 3 måneder
- Ved salg av seksjonsenhet (leilighet) opphører avtalen,
  hvor da arealet på nytt stilles til disposisjon for alle seksjaonseiere
- Leietaker (som ikke bor i C-blokka) må selv bekoste nøkkel for tilgang til C-blokka
- Sameiets husordensregler gjelder også for dette arealet
- Innredning skal ikke fastmonteres til vegger, gulv eller tak.

Interessenter bes kontakte styret på e-post konowsgate8@styrerommet.net