19 nov 2017

Send E-post til styret for å være sikker på å få svar. konowsgate83@styrerommet.net

Innspill og spørsmål via medier som SMS, Facebook, Messenger, Instagram, med flere kan bli borte i "myldret".

Benytt e-post: konowsgate83@styrerommet.net for henvendelser til styret.

Her blir alle henvendelser "logget".

Da kan henvendelsene behandles av alle i styret.

I denne "loggen" kan saker forfølges av fremtidige styrerepresentanter.