Hovedkontakter

STYRET
For hurtig tilbakemelding benytt denne e-postadressen: konowsgate83@styrerommet.net 
Alle i styret har tilgang til denne og da blir all kommunikasjon "logget" et sted.

LØPENDE DRIFT
Vi benytter BYGÅRDSSERVICE AS for alle drifts-oppgaver; vaktmester, renhold, grøntanlegg og vintertjenester (snøbrøyting og strøing).
Benytt deres e-postadresse for kommentarer eller spørsmål til driften: post@bygardsservice.no

FORRETNINGSFØRSEL
For henvendelser omkring formalia ved kjøp-/salg-, praksis om felleskostnader, registrering av riktig kontaktinfo. tilhørende sameierandeler etc. kan OBOS EIENDOMSFORVALTNING ved Camilla Brøndbo kontaktes: camilla.brondbo@obos.no tlf.: 22 86 56 64