Kjære gjester med bil:

Husk å legg sameiers gjeste P-Kort i bilen umiddelbart etter ankomst. P-Service som er sameiets leverandør er veldig flittige til å kontrollere og ilegge feilparkerings-gebyr.

Du er hjertelig velkommen til oss, parker på gjesteplassen, men benytt sameiers gjesteparkerings-kort. P-Service som er sameiets leverandør er veldig flittige til å kontrollere og ilegge P-gebyr.

Sameiet har kun 6 gjesteplasser ved innkjøring til garasjen vår. Vi har vært nødt til å innføre en streng rutine da naboer av oss her i Konows gate har benyttet P-plassene.

Husk at det er heller ikke anledning for beboere i sameiet å benytte gjesteplassene, selv ikke med "gjeste P-Kort", parkering vil bli gebyr-lagt.