Verandavinduene, kom og lån vaskeutstyr!

Utbygger, BundeBygg har gitt oss spesial vaske-utstyr og middel for veranda-vinduene.

Henvend deg til en i styret for å få låne!

Unngå at vinduene blir gjengrodd (se bilde)