Endret: 29 feb 2020     Opprettet: 26 jun 2018

Styret

Hvilket ansvar og myndighet har styret

I denne artikkelen har vi forsøkt å samle hvilket ansvar styret har, og hvilken myndighet det har.

Sameiets vedtekter, som er godkjent av årsmøtet (sameierne), regulerer styrets sammensetning, oppgaver og myndigheter. Se spesielt §8 i vedtektene.

Kort oppsummert: "Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle."

Med den siste setning menes at styret ikke kan ta beslutninger som krevet to tredjedels flertall (se §9-8 (2)) eller enighet fra alle seksjonseiere (se §9-10).

Sameiet har utarbeidet retningslinjer for styrearbeid som har til formål å klargjøre de krav som stilles til sameiets tillitsvalgte. 

Husordensreglene  skal sikre sameiere og brukere av seksjonene i sameiet trivsel og et godt bo og arbeidsmiljø, samt bidra til å verne om felles økonomiske verdier.
Forespørsler, forslag eller klager i forbindelse med husordensreglene som ønskes rettet til styret skal skje skriftlig til e-postadresse: konowsgate83@styrerommet.net. Anonyme henvendelser behandles ikke.
"Brudd" på husordensreglene løses enklest og best mellom de aktuelle parter (ofte naboer) direkte.