12 okt 2017

Solavskjerming, med utvendig løsning

Sommeren 2017 kom det forespørsel om det er anledning til å montere utvendig solavskjerming men dette å anse som fasadeendring og må godkjennes av årsmøtet.

Med bakgrunn i innspill til styret fra en sameier ble OBOS Eiendomsforvaltning kontaktet. De informerte at utvendig solavskjerming er av et omfang som må besluttes i sameiermøte i henhold til eierseksjonsloven §30.

For å fremme en slik sak må det fremlegges konkret forslag til løsning/alternativ, dokumentasjon for tilstrekkelig forankring, sikring av fuktinntregning, farge, leverandør og pris.