Skogen v/C-blokka

"Skogen" ved C-blokka eier sameiet. Hva kan vi gjøre med den?

 

 

Den er fredet, se info:

"Hei!

Viser til henvendelse av 22.05.2015, med spørsmål vedrørende grøntareal ved Konows gate 83. Området er en kartlagt naturtypelokalitet med tørr kalkfuruskog som også er regulert til friområde, og det kan dermed ikke felles trær her.

Med vennlig hilsen

Tea Turtumøygard

spesialkonsulent naturforvaltning (biolog)

Natur- og forurensningsavdelingen

Miljødivisjonen

Bymiljøetaten

Oslo kommune"