Ny i sameiet?

Kontakt en i styret for omvisning og generell informasjon!

Styret stiller seg til rådighet for omvisning i boder, tekniske rom, fellesarealer. Informasjon om våre underleverandører, historie, saker under behandling og gjennomgang av rutiner, vedtekter og husordensregler

Ta kontakt med en av oss og avtal tid!

Vi tror det er mer effektivt og gjennomføre en besiktigelse sammen hvor det kan utveksles aktuell informasjon, i stede for å utarbeide en mengde dokumentasjon som den enklete må lete seg gjennom.

Målet er parallelt med en innflytnings-informasjon og utvikle hjemmesiden vår til at man enkelt skal kunne finne aktuell teknisk eller generell informasjon. I den anledning behøver vi innspill på hva som ønskes av info, se fanen "Info. fra A til Å".  Noe du savner? I tilfelle gi styret et signal så skal vi utvide informasjonen.

Om du logger inn (få brukenavn og passord av styret) på hjemmesiden så vil du få tilgang til ytterligere et menypunkt: "For sameiere", denne innehar informasjon som er intern for sameiet, det kan være saker som ønskes tatt opp og behandlet i styremøte eller årsmøte, det kan være interne "påpekninger", våre leverandører og annet.

I tillegg til våre hjemmesider er den etablerte Facebook-gruppen nyttig og følge. De aller fleste "artikler" som legges på hjemmesidene våre "linkes" til Facbook-gruppen. Erfaring viser også at Facbook-gruppen blir benyttet til andre trivielle formål som fore eks. om lån av p-plass. Link til gruppen er: https://www.facebook.com/groups/779050852197608/