Endret: 19 jul 2020     Opprettet: 5 nov 2019

Nøkler - Bestilling av nye

Det er Styret som har rekvisisjonsrett for bestilling av nye nøkler tilhørende nøkkelsystemet vårt

Nøkler tilhørende opprinnelige låssylindere til leiligheter og fellesareal (oppgangsdører, garasjedører, boddører, bakdører) er del av ett lås-sytem. 

Det finnes ingen masternøkkel som passer overalt.

Nøkler til leiligheter passer til oppgangs-, inngangs- og bod-dører i respektiv blokk. Og i garasjeinngang. Med andre ord et sofistikert opplegg.

Leverandøren av systemet heter Dormakaba Norge AS.

Styret har oversikt over hvilket nøkkelnummer som tilhører hver enkelt seksjon, og hvor mange nøkler som ble levert med leiligheten når den var ny (3 stk). Dormakaba Norge AS vet hvor mange nøkler som eventuelt er produsert i etterkant.

BESTILLING

Det er ett styremedlem som er gitt rekvisjonsrett for bestilling av nye nøkler til leiligheter og fellesareal.

Kun registrert seksjonseier kan bestille nøkkel.

Ny nøkkel koster ca NOK 350,- (Desember 2018)

Nøkkel blir sendt til seksjonseier som rekommandert post. 

For bestilling, vennligst send e-post til: konowsgate83@styrerommet.net 
Opplys samtid følgende:
- Navn
- Adresse inkl. leilighetsnavn (for eks. C-403)
- Seksjonsnummer
- Nymmer på en av de eksisterende nøklene

For ytterligere informasjon ta kontakt med et styremedlem.