Kværnerbyen, info om utbygging.

 

SISTE: 30. juli 2016:

Selger tar sikte på å ferdigstille boligene i salgstrinn 1 i 1.-2. kvartal 2019, forutsatt vedtak om byggestart innen 03.01.2017 for Hus A og del av Hus B.

Finn mer info i prospekt . Eller forside for prosjektet .

SISTE: 6. juli 2016:

Kommunen innvilget rammetillatelse for oppføring av et bygg med 92 leiligheter og en blokk i deler av felt B1 i Kværnerplanen i vedtak 8. mai 2014. Det ble også gitt fem dispensasjoner av mindre karakter fra reguleringsplanen.

Vedtaket ble påklaget av beboere i bakkant av tiltaket.

Kommune tok ikke klagen til følge i oversendelsen til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller at det er andre grunner for å sette til side kommunens vurderinger av denne saken. Klagene har ikke ført frem.

Se brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

SISTE: Juni 2016:

Salg av leiligheter i feldt B1, som blir vår nærmeste nabo ned i Enebakkveien, har startet. Ny salgsinformasjon ligger på nettet, trykk her.

Mars 2016:

Oslo kommune Plan & Bygn. har skrevet brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus hvor de ikke anbefaler å ta klagen til følge. Les brevet her.

Her er noen linker til ulik informasjon om utbygging av Kværnerbyen med fokus på feldt B1, som vil påvirke utsikten for noen av sameierne.

God grafisk visualisering av utbygging.

På nettsiden til norgeskart.no er allerede felt B1 tegnet inn.

Her er opprinnelige oversiktskart fra OBOS , det vil svært trolig planlegges ytterligere utbygging sør for barnehagen, se differansen i disse kartene.

Søknad om rammetillatelse er trukket av OBOS. Her er link til svarbrev fra Oslo kommune Plan og Bygg til OBOS av 18. desember 2015. Det vil ta mer tid før nødvendige godkjenninger blir vedtatt og bygging kan skje. Men husk det er umulig og stoppe ubyggingen.

Oslo kommune bydel Gamle Oslo er negative til høyder som er foreslått, men har liten eller ingen myndighet.

Link til Oslo kommune Plan og Bygg sine offentlige saksdokumener