Intern informasjon for sameiere

For informasjon som kun skal være tilgjengelig for sameiere finnes det en egen menyfane som vil dukke opp når man har logget seg på med brukernavn og passord.

Vi ser for oss at det er noe informasjon som er intern for sameiet, det kan være saker som ønskes tatt opp og behandlet i styremøte eller årsmøte, det kan være interne "påpekninger", våre leverandører og annet.

For tilgang så må man som nevnt logge på med brukernavn og passord. Kontakt styret for dette.

Om du har logget på så er dette link til meny-fanen.