Driftsleverandør

 

Leverer alle løpende driftsoppgaver for sameiet:

- vaktmester

- renhold av fellesarealer inkludert garasje

- vintertjenester; snøbrøyting av P-plass og gangveier samt strøing

- grønt-vedlikehold, plenklipp, luking i bed og kasser på fellesarealer, vanning.

Bygådsservice AS kan kontaktes direkte på
telefon: 90520631, eller e-post: post@bygardsservice.no

Vaktmester som har ansvar for vårt sameie er for tiden Raul mob: 40147288
eller e-post: raul@bygardsservice.no

Henvendelser som kan innebære kostnader for sameiet må rettes til styret .

Bygårdsservice AS kan også stå til tjeneste for enkelte tjenester sameier ønsker utført innenfor egen enhet, da selvsagt for den enkeltes sameiers regning.