Canal Digital

Sjekk at du blir fakturert korrekt fra Canal Digital. Se nye muligheter.

Reforhandlet avtale fra januar 2016.

SJEKK FAKTURA FRA CANAL DIGITAL

For de sameiere som har avtale om utvidet båndbredde for internett er prisene redusert, se under. Prisavtalen tredde i kraft med tilbakevirkende kraft fra 1. Desember 2015. Sjekk at du mottar kreditnota på prisdifferansen og at nye faktura fra Canal Digital er i tråd med ny avtale, se dette "produktarket"

NYE OG UTVIDEDE MULIGHETER

Alle sameiere har tilgang til T-We-tjenester som gjør at du kan du se det du vil akkurat når det passer deg, uten å være avhengig av sendeskjemaet. Set deg inn i mulighetene; “Start forfra”, “Ukes-arkiv”, “TV-Arkiv” og “TV på nettbrett”.

VED FEILMELDING:

Ved feilmeldinger og teknisk support, ta direkte kontakt med Canal Digital kundesenter på telefon 06090 – alle dager fra 8 til 23.